Scale modely a kategorie ISRA

Scale modely a kategorie ISRA

Scale modely

Scale modely jsou definovány jako siluety sportovních vozů v poměrných velikostech (anglicky nazýváno scale, v češtině odpovídá slovo polomaketa), model je obvykle vyroben z odnímatelné lexanové karoserie umístěné na kovovém podvozku. Alternativou ke Scale polomaketám jsou přesné makety. Scale polomakety si auto-modeláři obvykle staví samostatně s cílem dosáhnout vyšší rychlosti a ovladatelnosti modelu, přesné makety jsou naopak produkovány komerčními výrobci plastikových modelů pro autodráhy (např. kategorie vozů GT3 v měřítku 1:32).

Autodráhy používané pro soutěže scale modelů v měřítku 1:24 a 1:32 jsou dřevěné tratě vedené obvykle 6-8 pruhy s mantinely, bez klopených zatáček. Kategorií, ve kterých se srovnávají tvůrci scale polomaket je více; příkladem soutěžních kategorií scale modelů jsou např. seriály organizované pouze v České republice: závody modelů Škoda 130, nebo Honda Tour seriál modelů Honda a další.

Mezinárodní standard stavby polomaket určuje organizace “ISRA”. Asociace ISRA (International Slot Racing Association) je nejvyšší světovou autoritou závodění s polomaketani na autodráhách. Asociace ISRA organizuje každý rok mistrovství světa dráhových modelů a určuje celosvě platná ISRA pravidla pro stavbu těchto modelů. V České republice existují desítky klubů, které sdružují modeláře závodící s různými scale kategoriemi, řada klubů je zaměřena primárně na mezinárodní kategorie uznávané celosvětovou organizací automodelářů ISRA.

Kategoriemi ISRA jsou:

  • PR/24 – polomakety produkčních cestovních a GT vozů (Production, 1:24)
  • ES/32 – polomakety závodních aut se zakrytými koly (EuroSport, 1:32)
  • F1/32 – polomakety vozů formule 1 (Formula 1, 1:32)
  • ES/24 – polomakety závodních aut se zakrytými koly (EuroSport, 1:24)

V minulosti byly pro soutěže modelů používány i autodráhy s klopenými zatáčkami, kde modely dosahovaly extrémních rychlostí. S postupným zvyšováním rychlosti modelů využití klopených drah (mimo USA) v podstatě skončilo, kdy Scale modely na neklopených drahách dnes dosahují obdobných výkonů, jako na konci minulého tisíceletí modely na drahách klopených.

Charakteristika ISRA kategorií

PR/24 – Polomakety produkčních cestovních a GT vozů 1:24

Karoserie musí vycházet z reálného cestovního a GT produkčního vozu a musí respektovat maximální rozměry kategorie (výška 35 mm, šířka 83 mm). Konkrétní model lexanové karoserie pro závod (Mercedes AMG,  BMW M4, Audi RS5 a další) je buď zcela volný a je vybrán závodníkem, nebo je pro konkrétní závod předem určen pořadatelem.

Elektro motor povolený pro modely kategorie PR/24 je omezen na určité předem definované provedení, konkrétní omezení elektro motoru pro kategorii PR/24 vychází z typu a přesného rozměru magnetů motoru (jediný pár keramických magnetů) a z přesné specifikace rozměru a vinutí kotvy elektro motoru (je definováno specifikací motorů „Group 12“ z USA, původně pojmenováno Gp12 – motor s cenou do 12 USD).

Podvozek povolený pro model kategorie PR/24 musí být vyroben jedním ze světových výrobců Champion/USA, Parma/USA, JK/USA. V současnosti nejrychlejším a proto i nejpopulárnějším podvozkem je podvozek Aeolos (od výrobce JK/USA). Dodaný produkční podvozek uvedených výrobců je zakázáno jakkoliv upravovat či brousit.

Cílem uvedených omezení motoru a podvozku kategorie PR/24 je celkové omezení ceny, rychlosti a výkonu modelu, který je tím vhodnější i pro začínající modeláře a děti. Závody s modelem kategorie PR/24 jsou organizovány nejen jako individuální, ale i týmové, často i vytrvalostní.

Modely kategorie PR/24 jsou vnímány jako nejlevnější modely kategorie ISRA, přesto se celková pořizovací cena špičkového modelu počítá v jednotkách tisíc korun, zejména díky ceně špičkově upraveného motoru kategorie G-12. Pro žákovské a juniorské kategorie je z finančních důvodů často pořadatelem závodu zvolena levnější alternativa k motoru kategorie G-12, jako je menší motor Falcon (k použití zcela bez úprav) či rychlejší, ale těžší motor kategorie 16-D (obvykle výrobce Proslot/USA). Více o třídách motorů a historii vývoje v angličtině zde.

ES/32 – polomakety závodních aut se zakrytými koly 1:32

Karoserie modelu ES/32 musí vycházet z reálného sportovního vozu (LeMans prototype). Pro roky 2015-202x je pro vrcholné závody organizace ISRA jednotně určen model vozu LeMans Audi R15 v poměru 1:32 (konkrétní lexanová karoserie dodávaná firmou Kolhoza/Rusko). Model musí respektovat maximální rozměry kategorie (výška modelu do 32,5 mm, šířka 64 mm).

Podvozek a motor používaný v dané kategorii je zcela bez omezení. Motor je poněkud limitovaný menšími rozměry modelu, obvykle jsou používány elektromotory s vícesegmentovými neodymovými magnety (dnešní standard je 24 segmentů na motor) a kotvy s 20ti závity vodiče průměru AWG24 (americký standard měření průměru vodiče).

Modely ES/32 jsou díky absenci omezení na autodráze obvykle rychlejší než větší modely kategorie PR/24 a svezení s nimi je plynulé a pro pilota modelu nádherné. Modely jsou užší než modely rozměru 1:24 a proto na sebe modely na dráze navzájem „nedosáhnou“, výkon závodníka je tedy určen čistě jeho individuálními schopnostmi. Neomezený motor kategorie ES/32 přináší do kategorie nižší váhu motoru (určuje jízdní vlastnosti modelu) a vyšší otáčky (určuje rychlost modelu), ale také znatelně vyšší cenu modelu oproti kategorii PR/24.

F1/32 – polomakety vozů formule 1 1:32

Karoserie kategorie F1/32 musí vycházet z reálného sportovního vozu Formule 1. Pro roky 2015-202x je pro vrcholné závody organizace ISRA jednotně určen model vozu F1 Mercedes W06 Hybrid v poměru 1:32 (konkrétní lexanová karoserie dodávaná firmou Kolhoza). Model musí být realisticky zbarven podle libovolného modelu F1 (nejen Mercedes) a musí respektovat maximální rozměry kategorie (výška křídla do 30 mm, celková šířka 68 mm, šířka mezi nápravami 52 mm).

Použitý podvozek je bez omezení s jedinou výjimkou – elektro motor musí být v modelu uložen podélně. Motor používaný v dané kategorii je zcela bez omezení, nicméně vzhledem k užšímu podvozku modelů F1 (oproti modelům ES/32 vycházejícím z prototypů LeMans) je vhodné použít motor s nižšími maximálními otáčkami a vhodnějším průběhem v nižších otáčkách, tj. s více závity kotvy elektormotoru než u kategorie ES/32.

Modely F1 jsou na autodráze obvykle rychlostí srovnatelné (nebo rychlejší) než větší modely kategorie PR/24, nicméně díky užšímu podvozku nedosahují výkonů a zejména hladkého svezení s kategorií ES/32.

ES/24 – polomakety závodních aut se zakrytými koly (EuroSport, 1:24)

Karoserie musí vycházet z reálného sportovního vozu (LeMans prototype). Pro roky 2019-202x je pro vrcholné závody organizace ISRA jednotně určen model vozu LeMans Audi R10 v poměru 1:24 (konkrétní lexanová karoserie dodávaná firmou RedFox z Brazílie). Model musí respektovat maximální rozměry kategorie (výška modelu 35 mm, šířka 83 mm).

Podvozek a motor používaný v dané kategorii je zcela bez omezení. Obvykle jsou používány motory s neodymovými magnety skládanými z více magnetických segmentů (dnešní standard je 28 magnetických segmentů). Podvozky jsou vyrobeny z nejkvalitnější oceli vyjiskřováním.

Modely EuroSport ES/24 reprezentují nejrychlejší existující kategorii autodráhových modelů. Svezení s nimi je plynulé, nicméně díky vysokým dosahovaným rychlostem je jízda pro pilota velmi náročná na včasné reakce. Jedná se o královskou kategorii autodráhového modelářství, vítěz této kategorie je vnímán jako celkový vítěz všech ISRA kategorií.

Pozn.: Vzhledem k velké rychlosti modelu ale i velké finanční náročnosti kategorie Eurosport ES/24 jsou často organizovány závody i s pomalejší verzí této kategorie – neomezený podvozek shodný s ES/24, ale motor využívaný primárně v kategorii PR/24 (motor kategorie G-12). Tato hybridní kategorie volného podvozku a omezeného motoru je nazývána ESG12.

Related Posts