Poděkování

Rádi bychom touto cestou poděkovali statutárnímu městu Plzeň za jeho podporu našeho znovuotevřeného automodelářského kroužku. Peníze z programu „Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže v oblasti výchovy a vzdělávání“ nám pomohly dovybavit nové modeláře materiálem.

Dále děkujeme Nadaci 700 let města Plzně, která nám poskytla příspěvek na běžný provoz. Tento jsme použili na krytí části nákladů na vytápění.