Poděkování

Rádi bychom touto cestou poděkovali statutárnímu městu Plzeň za jeho podporu našeho znovuotevřeného automodelářského kroužku. Peníze z programu „Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže v oblasti výchovy a vzdělávání“ nám pomohly dovybavit nové modeláře materiálem.

Město Plzeň

Dále děkujeme Nadaci 700 let města Plzně, která nám poskytla příspěvek na běžný provoz. Tento jsme použili na krytí části nákladů na vytápění v roce 2020.

Nadace 700 let města Plzně nás podpořila i v roce 2021 formou finanční podpory závodu připravovaného na srpen 2021.

Děkujeme firmě CAHOZA za podporu žákovských kategorií.